Organisatie en diensten

Welkom bij       

TV WPD

Wetenswaardigheden voor nieuwe leden.

Welkomstwoord voor nieuwe leden.

ORGANISATIEBestuur


bestuur@tvwpd.nl

Voorzitter

Machiel van der Baan


Secretariaat

Sylvia Katsman

secretariaat@tvwpd.nl

Penningmeester

Agnes Filius

penningmeester@tvwpd.nl

Bestuurslid

Marja Noteboom


Bestuurslid

vacant


Ledenadministratie

Marja Noteboom

leden@tvwpd.nl

kantine

Sylvia Katsman


website/clubblad

Sylvia Katsman

webmaster@tvwpd.nl

VCL

Danny op 'tHof

vcl@tvwpd.nl

VTL

Marja Noteboom

vtl@tvwpd.nl

VTL

Sylvia Katsman

vtl@tvwpd.nl

Technisch Comm.

Dennis Bosch

tc@tvwpd.nl


Jacques Deijnen

tc@tvwpd.nl


Danny op 'tHof

tc@tvwpd.nl

Jeugdcommissie

Claudia Crucq

jeugd@tvwpd.nl


Jelmer van der Baan

jeugd@tvwpd.nl


Sylvia Katsman

jeugd@tvwpd.nl

Clubtrainer

Raoul Flipse

trainer@tvwpd.nl

Terreincommissie

Kees de Kok

terrein@tvwpd.nl


Harmen de Kok

terrein@tvwpd.nl

Kascommissie

Dennis BoschWilbert Sandee


Sponsorcommissie

Ronald KloetJeanette KoemanSylvia Katsman


AED en hartveilig wonen

 

Levens redden met hartveilig wonen.

 

 

 

 

We hebben al een aantal keren een instructie door Sander Vlieland gekregen. Als er weer een gegeven wordt zullen we dit via de mail en de site aan u doorgeven.

 

Nieuws

Bij de vv Wolfaartsdijk is een AED waar wij gebruik van mogen maken.

Organisatie en diensten.

 

lidmaatschap

€ 40: kinderen

€ 70: junior (vanaf het jaar dat je 13 wordt)

€ 125: senior (vanaf 18 jaar)

€ 32,50: competitielid

 

Aanmelden bij de ledenadministratie:

Heerenpolderweg 2, 4471 RV Wolphaartsdijk

of leden@tvwpd.nl

 

Download hier het aanmeldingsformulier.

 

Download hier het introductiegidsje.

het introductiegidsje.

 

Download hier het huishoudelijk reglement.

 

Contributie en afmelden

 

 

 

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

De penningmeester ontvangt Uw contributie bij voorkeur per bank, op te vragen via penningmeester@tvwpd.nl.

 

Na het betalen van Uw contributie ontvangt U, nadat U een pasfoto hebt ingeleverd bij de ledenadministratie, een baanpas.

 

De baanpas is tevens toernooi/competitiepas voor OPEN toernooien en competities.

 

Middels deze pas hebt U ook recht op korting bij veel KNLTB cursussen en evenementen en in diverse winkels.

 

 

Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december bij de ledenadministratie.

 

 

 

TENSLOTTE ......

 

 

 

U bent natuurlijk lid geworden met bepaalde verwachtingen. En de belangrijkste daarvan is dat U lekker wilt tennissen, ja toch?

 

Maar daar komt meer bij kijken. In een vereniging moet nogal wat werk verzet worden.

 

Er zijn tal van commissies voor even zovele werkzaamheden. Werk dat gedaan moet worden in het belang van WPD en dus ook in Uw belang.

 

Het deelnemen aan het sociale verkeer kan dus geen eenrichtingsverkeer zijn. U doet dan zowel Uzelf als de vereniging tekort.

 

Wij verwachten dat U ook Uw steentje bijdraagt.

 

Bar en schoonmaakdienst

De schema's voor 2019 volgen nog.

 

Baanverhuur

 

 

Het verhuur gaat per baan, per uur. Het bedrag is gesteld op €15  + €15 borg voor de sleutel, dit geldt tot 18.00 uur. Een familielid die mee komt tennissen met een tennislid betaalt €7,50 euro per uur.

 

Waar kunt u terecht voor baanverhuur:

 

Sylvia Katsman, Burg.Hackstraat 15, Wolphaartsdijk (0113-581144)

Rianne Kloet, Bertiusstraat 18, Wolphaartsdijk (0113-1992)

 

 

 

BAANREGLEMENT

U bent verplicht de baan af te schrijven en Uw pasje daarbij op te hangen.

Stel de klok in op de aanvangstijd. U kunt dan een uur enkelen of dubbelen.

Bij grote drukte wordt U geacht om: of te gaan dubbelen (1 uur) of het enkelen te beperken tot een half uur.

Er dienen steeds tenminste 2 pasjes op het bord te hangen.

Een van de spelers is verplicht aanwezig te zijn op het complex van af het moment van afschrijven tot het moment van spelen. Verlaat U het complex, dan bent U Uw baan kwijt.

Men mag maar op een baan tegelijk afschrijven.

 

 

U bent verplicht na het bespelen van de baan deze te vegen.

De baan mag alleen betreden worden met tennisschoenen.

 

 

VEEL PLEZIER!!!

 

Welkom voor nieuwe leden.

 

Als nieuw lid bij de tennisvereniging weet je natuurlijk niet precies wat er voor mogelijkheden zijn. Je dient te weten een aantal voor jouw belangrijke zaken zoals,  als ik wil gaan tennissen, hoe kom ik op de baan terecht. Is daar altijd iemand? Je kan altijd vrij tennissen behalve als er baanonderhoud is, als er trainingen worden gegeven (op 1 baan, dan is de andere baan voor vrij tennissen beschikbaar), als er een evenement plaats vindt en als er competitie wordt gespeeld.

Baanonderhoud wordt gedaan door Kees en Harmen de Kok, de tijden zijn variabel.

Trainingen zijn er woensdag vanaf 13.30 uur tot in de avonduren, behalve tijdens de schoolvakanties. In de winter wordt er ook gelest, tijden zijn niet bekend.

Competitie is er vanaf zondag 31 maart tot juni, dinsdag vanaf 09.00 uur en op een aantal woensdagavonden en vrijdagavonden vanaf april t/m juni. Dan zijn er de najaarscompetities.

Naar de clubavond kan je natuurlijk komen, die zijn dinsdag en donderdagavond vanaf 19.00 uur en gaan bij goed weer door tot uiterlijk bij elven, dan gaat het licht automatisch uit.

Voor evenementen verwijs ik naar de agenda en daar kan iedereen naar toe komen, dat verhoogd de contacten met andere leden.

Dan is het zo dat het terrein is afgesloten, een sleutel is te verkrijgen bij Sylvia Katsman, Burg.Hackstraat 15 tegen € 10,00 borg, contant te voldoen. Senioren kunnen eventueel ook een sleutel voor de baanverlichting halen, tegen € 10 borg.

Als je vrij gaat spelen dan dien je af te hangen. Er hangen aan het hek twee klokken, immers je kan niet de hele dag een baan claimen, anderen willen ook kunnen spelen. Op de website is daar over te lezen onder het kopje, lidmaatschap en opzeggen, het introductiegidsje. Afhangen doe je door middel van de KNLTB pas, die je ontvangt van de ledenadministratie mits de contributie is betaald.

Deze zaken gelden voor senioren en junioren. Voor kinderen t/m 12 jaar gelden aangepaste regels. De tennisvereniging vindt het prettig als onze jongste leden onder begeleiding van ouders en of ouderen, de trainer of leden van de jeugdcommissie op de banen zijn.De jeugdcommissie bestaat uit Claudia Crucq, Jelmer van der Baan en Sylvia Katsman. Zij zijn voor onze jongste jeugd het belangrijkste aanspreekpunt.